Image

Vás pozývajú na bezplatnú exkurziu na vybrané objekty podporené z európskych fondov v programovom období 2007- 2013 určená pre obce/samosprávy, farmy a podniky (1 osoba/subjekt) Nitrianskeho kraja

„Úspešné projekty inšpirujú“

30. marec 2017

PROGRAM

  • Od 7.30 h registrácia účastníkov - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
  •  O 8.00 h odchod autobusu
  •  Exkurzia a prehliadka trvalkovej škôlky Viktória -  Ing. Martina Šášiková, obec Čab, prezentácia realizovaného projektu, diskusia
Image
  •  Prehliadka realizovaného projektu/objektu kaštieľa/Múzea združenia Radošinka/ infraštruktúry v obci Nové Sady, Silvia Halvoníková, starostka obce
Image
Image
  • Možnosti čerpania finančných prostriedkov z Operačného programu IROP, Kvalita životného prostredia a informácia o aktuálnych výzvach na rok 2017, predstaviteľ  Informačno-poradenského centra pre EŠIF pri NSK, Ing. Peter Paulovič
  • Obed
  • Prehliadka projektu Pivnice Radošina, Zuzana Mrázová, konateľka spoločnosti, jeho prezentácia, diskusia
Image
  •  Predpokladaný návrat do Nitry 16.00

Zmena programu vyhradená!

Počet účastníkov exkurzie je obmedzený kapacitou autobusu, rozhodujúci je dátum a čas doručenia prihlášky. Prihlásenie je platné po následnom potvrdení organizátora emailom. Uzávierka prihlášok je 17.3.2017.